Välkommen till allt om varmvattenberedare!

AD

Varmvattenberedare brukar till vardags delas in i tre olika grundtyper av beredare: ackumulatortankar, genomströmningsberedare och förrådsberedare. Den faktor som primärt bör avgöra vilken modell som ska installeras är hushållets behov.

Nibe Compact Varmvattenberedare
Nibe Compact Varmvattenberedare

När man står inför valet av att välja en varmvattenberedare så bör man som villa- eller fastighetsägare alltid först ta reda på och titta på befintligt uppvärmningssystem. Anledningen till detta är att den i vissa fall kan vara fördelaktigt att koppla ihop (integrera) uppvärmningssystemet med nya varmvattenförsörjningen. Detta är särskilt fördelaktigt i de fall då man använder sig av uppvärmning med pellets, olja eller ved. I dessa fall ska man fundera på att installera vattenfyllda värmeslingor eller en integrerad förrådsberedare, vilka kan värmas upp av ackumulatortanken eller varmvattnet i pannan.

Separat vattenförsörjning – förrådsberedare

Om du bor i en villa eller annat hushåll som använder sig av direktverkande el så tjänar du sällan på koppla ihop varmvattenberedaren med villans grunduppvärmning. Alternativt kan det vara klokt att installera en förrådsberedare, vilken placeras inuti själva pannan eller ackumulatortanken. Denna typ av lösningen ger dig en lägre kostnad per kubikmeter tappvatten jämfört med motsvarande eluppvärmda tankberedare.

Tänk på vattenkvaliteten!

Det är långt ifrån alla som har tillräcklig kännedom om sin egen vattenkvalitet. Om du har kommunalt vatten ska din kommun ha tillgång till de flesta betydelsefulla värdena. Det är besvärligare för hushåll med enskilt vatten – här måste du själv stå för kostnaderna för eventuell provtagning av vattenkvaliteten.

Beroende på salthalten och pH-värdet i ditt vatten så kan valet av varmvattenberedare påverkas och det är något du måste ta hänsyn till när du ska välja vilken varmvattenberedare som ska installeras. T.ex. passar en emaljerad varmvattenberedare bäst för vatten med hög salthalt. Om ditt vatten har hög andel kalk så lämpar sig en kopparfodrad beredare, med vissa undantag om vattnet har en hög kloridhalt. Mer om detta i våra köpråd!

Varmvattenberedarens volym

I de flesta fall så klarar sig ett genomsnittligt hushåll med en varmvattenberedare med en volym på 200 liter. Denna volym ger i sin tur cirka 300 liter tappvatten eftersom det uppvärmda varmvattnet blandas med kallt kranvatten vid användning. Beräkningen är baserad på att varmvattnet minst håller 60 grader. Vilka volymer som du bör överväga i olika sitioner hittar du i våra guider.

AD

Fakta, pris och information om varmvattenberedare