Kategoriarkiv: Volymer

Varmvattenberedare på 30 liter tankvolym

AD

Med en varmvattenberedare på 30 liters volym så kan du ofta täcka varmvattenförsörjningen i ett mindre fritidshus med två till tre inneboende personer. För att det ska vara tillräckligt med varmvatten för tre personer behöver man dock hushålla rejält med varmvattnet.

Duscha med varmvatten
Duscha med varmvatten

Man brukar kunna räkna med att en varmvattenberedare på 30 liters tankvolym precis klarar att täcka in behovet av varmvatten för ett mindre fritidshus. När temperaturen på varmvattnet i varmvattenberedaren är inställd på 80 grader så klarar en tankberedare på 30 liter att generera 60 liter 40-gradigt duschvatten. Denna mängd duschvatten uppskattas att räcka till mellan sju till åtta minuters duschning med hjälp av ett s.k. snålmunstycke.

30 liters varmvattenberedare – egenskaper och anslutningar

Största andelen av varmvattenberedare med 30 liters tankvolym innehar en effekt mellan en till två kW och kopplas vanligen till 230 volt. Beredarens effekt ökas sedan mer och mer, successivt i förhållande till tankvolymen.

Tänk på:

  • kontrollera elanslutningarna i fritidshuset – om du installerar en varmvattenberedare som når en effekt på omkring 4 kW så kan den behöva kopplas in till en separat säkring. Detta för att inte hela elsystemet ska utarmas.

Det är alltså säkrat att hålla sig till installation av mindre varmvattenberedare när det gäller stugor och mindre fritidshus. De flesta tankberedarna med en tankvolym på 30 liter är isolerade med formgjuten polyuretan och emaljerade.

AD

Varmvattenberedare på 10 liter tankvolym

AD

Idag finns det ett stort utbud av olika varmvattenberedare med vattentankar på endast 10 liter. Dessa tankberedare lämpar sig väl till installation i mindre fritidshus och vid duschanläggningar.

Det är väldigt sällsynt att en varmvattenberedare med endast 10 liters vattentank har möjlighet att täcka behovet av varmvatten vid mer än enstaka tappställen. Om du funderar på att installera en varmvattenberedare i ett fritidshus bör du, i de fall du inte har extrem brist på utrymme, överväga att installera en varmvattenberedare med minst 30 liters vattentank.

Dock så räcker en 10 liters vattentank utmärkt till att förse enstaka tappställen med varmvatten, eftersom 10 liter varmvatten resulterar i omkring 20 liter fyrtiogradigt varmvatten. Detta duger bra till t.ex. en gäststuga.

AD