Varmvattenberedare på 10 liter tankvolym

AD

Idag finns det ett stort utbud av olika varmvattenberedare med vattentankar på endast 10 liter. Dessa tankberedare lämpar sig väl till installation i mindre fritidshus och vid duschanläggningar.

Det är väldigt sällsynt att en varmvattenberedare med endast 10 liters vattentank har möjlighet att täcka behovet av varmvatten vid mer än enstaka tappställen. Om du funderar på att installera en varmvattenberedare i ett fritidshus bör du, i de fall du inte har extrem brist på utrymme, överväga att installera en varmvattenberedare med minst 30 liters vattentank.

Dock så räcker en 10 liters vattentank utmärkt till att förse enstaka tappställen med varmvatten, eftersom 10 liter varmvatten resulterar i omkring 20 liter fyrtiogradigt varmvatten. Detta duger bra till t.ex. en gäststuga.

AD